سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

اسکیت  سرعت

  

1 شاخه های اسکیت سرعت و مواد آن :

شرایط مسابقات اسکیت با توجه به مکانهایی که در آن به رقابت می پردازند متفاوت می باشد و به شاخه های زیر تقسیم میشود :

Time trials    

Team time trials    

?) Elimination    

?) Mass start distance race    

?) Endurance races    

?) Point –to – point race

?) Relay races

?) Stay races

?) Pursuit races

??) Elimination + Point – to Point race

زمینهایی که مسابقات اسکیت سرعت در آن برگزار می شود :

? داخل سالن ( in door )

مسابقاتی است که داخل سالن و به طور معمول مسافتهای کوتاه در آن برگــــزار می گردد .که معمولا اندازه یک دور آن ??? متر یا ??? متر میباشد که در ??? متر به صورت flat ودر ??? متر بصورت flat و شیبدار می باشد.

? خارج از سالن ( Out door )

این مسابقات خارج از سالن برگزار می گردد و به دو نوع تقسیم می شوند :

?) Track :

مسابقاتی است که داخل پیست برگزار می شود و اندازه یک دور آن به طور معمول ??? متر الی ??? متر می باشد . ( در مسافتهای مختلف )


نظر()

  

مشخصات مدیر وبلاگ

زهرا جان [1]

من می خواهم کسانی را که به این وبلاگ سر میزنند با اسکیت سرعت آشنا کنم
ویرایش

عناوین یادداشتهای وبلاگ


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ